IPSJ Home page

Informatie

Voor meer informatie stuur een email aan Theo Broekman op het adres:

Gebruik

De IPSJ is auteursrechtelijk beschermd. Een ieder kan de IPSJ vrij van rechten gebruiken. De IPSJ-materialen (waaronder handleidingen, formulieren en [E] fomulieren) worden zonder kosten als pdf-bestand beschikbaar via deze site beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan IPSJ-materialen te produceren, te wijzigen en of te distribueren zonder toestemming van de auteurs.